UWAGA! WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza, że są jeszcze wolne miejsca na wybrane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019.

Witamy na stronie
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego!


Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Naszej szkoły Nowa stronaNajlepsza szkoła medyczna w regionie!


BEZPŁATNA - SAMORZĄDOWAWielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego zaprasza do nauki w nowym roku szkolnego 2018/19.

Szczegóły znajdziesz w zakładce: Rekrutacja

17 II 2018


Szkoła medyczna w Ostrowie Wielkopolskim nosząca dziś nazwę: Wielkopolskie Samorzšdowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ma piękną i bogatą tradycję. W 2011 r. obchodziła jubileusz 45-cio lecia. Powstała w 1966 roku.
Szkoła jest szkołą bezpłatną. Wszystkim chętnym zapewniającą miejsce we własnym internacie. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w nowoczesnych, przystosowanych do obecnych wymogów, salach.
Baza dydaktyczna szkoły systematycznie jest wzbogacana. Słuchacze mają bezpłatny dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej.
Szkoła współpracuje z Wolontariatem i PCK. Przyznaje stypendia socjalne i naukowe.
Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement europass w języku polskim i angielskim.

11 III 2012

Nasi Słuchacze
Zakup nowego fantomu dofinansowany został przez:

Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
- Prezydenta Radosława Torzyńskiego

TU Allianz Polska S.A. - Warszawa

Słuchaczy I i II roku kierunku RATOWNIK MEDYCZNYZakup deski ortopedycznej z pełnym wyposażeniem sfinansowany został przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
DROGA I BEZPIECZEŃSTWO
- Poznań